เพราะบ้านที่ดีต้องได้รับการดูแลที่ดีเสมอ ทั้งก่อนและหลังเข้าอยู่
.
???? “RK CARE” ???? เป็นหนึ่งในเซอร์วิสที่ RK Property มีไว้เพื่อดูแลลูกบ้านทุกคนสำหรับ #แจ้งซ่อมได้เพราะเราไม่ทิ้งกัน วิธีการไม่ยุ่งยากแค่คลิกและกรอกรายละเอียดตาม 3 ขั้นตอนนี้เท่านั้น
.
???? ขั้นแรก: แจ้งซ่อม ผ่าน www.rk.co.th/rkcare โดยการกรอก Username (ชื่อผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่การใช้งาน
???? ขั้นที่สอง: เข้าสู่ระบบเรียบร้อย คลิกแจ้งซ่อม
???? ขั้นที่สาม: กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแจ้งซ่อม พร้อมแนบภาพประกอบ จากนั้นกด “ดำเนินการต่อ”
.
เมื่อจอแสดงผลว่า “บันทึกข้อมูลแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว” ✅ ข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ รอรับบริการสบาย ๆ ตามเวลานัดหมายที่บ้านได้ทันที
.
???? RK CARE พร้อมดูแลบ้านหลังการขาย เพราะบ้านทุกหลังต้องพร้อมใช้งานต้องอยู่สบายไร้กังวล ทุกโครงการต้องอยู่แล้วมีความสุข เมื่อลูกบ้านพบปัญหาไม่ต้องซ่อมลำพัง เราเตรียมผู้เชี่ยวชาญช่วยซ่อมให้พร้อมข้อแนะนำ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทันใจ