แชร์ 6 วิธีดูแลบ้านให้ปลอดภัยไร้ COVID 19

พื้นที่สาธารณะควบคุมไม่ได้แต่พื้นที่ในบ้านที่เราอยู่ทุกวันควบคุมได้ The Eiffel รามคำแหง-มิสทีน จึงรวบรวมข้อมูลทั้งอุปกรณ์และวิธีการจัดการพื้นที่บ้านให้คลีน ปลอดไวรัส covid-19 มาบอกกัน ต้องทำความสะอาดพื้นที่ไหน ดูแลจัดการส่วนใดในบ้านบ้าง มาเช็กไปพร้อมกัน
1. เช็ดพื้นสัมผัสให้บ่อยด้วยแอลกอฮอล์หรือคลอรีน
2. เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
3. ฆ่าเชื้อผ้าก่อนซัก ด้วยการแช่น้ำร้อน 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป 10 นาทีหรือแช่คลอรีนน้ำความเข้มข้น 0.02 เปอร์เซ็นต์ก่อนซัก
4. เปิดพัดลมถ่ายเทอากาศ ปิดฝาก่อนกดน้ำ ล้างมือก่อนและหลัง และฆ่าเชื้อบริเวณที่สัมผัส
5. ทิ้งขยะอย่างระมัดระวังเสมอ ต้องมัดถุงพลาสติกให้มิดชิดและล้างมือหลังทิ้ง
6. แยกใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ไม่ใช้ปะปนกับคนอื่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด: แอลกอฮอล์มากกว่า 70% หรือน้ำคลอรีน 0.02%
(น้ำเปล่า 2 ลิตรใส่คลอรีนน้ำเข้มข้น 5% ปริมาณ 8 มิลลิลิตรหรือ 2 ฝา ผสมกัน)


ข้อควรระวัง: การใช้คลอรีนเช็ดโลหะควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดตามอีกครั้ง ป้องกันการเกิดสนิม