Home Loan Alert! เดือนนี้กู้บ้านธนาคารไหนดี

อยากกู้จองบ้านเดือนนี้ต้องทำยังไง? ถ้ามีบ้านที่ใช่ในใจแล้ว มาอัปเดตอัตราเงินกู้บ้านถูก ๆ จาก 5 ธนาคารชั้นนำในเดือนกันยายน 2563 พร้อมกัน
1. TMB: “สินเชื่อบ้าน TMB”
วงเงินกู้สูงสุด: 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Selective Developers) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก : 2.70%
ดูรายละเอียดต่อได้ที่: https://bit.ly/3hFqq5Z
โทร: 1558
2. Krungsri: “สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย”
วงเงินกู้สูงสุด : 100% ของราคาประเมินสำหรับคอนโดมิเนียมที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ 90-100% ของราคาประเมินซื้อบ้าน คอนโด และอาคารพาณิชย์ทั้งมือหนึ่ง มือสอง ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก : 2.55%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3iTQZWk
โทร: 1572
3. GSB : “สินเชื่อเคหะ ประชารัฐสร้างไทย”
วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
(สิ้นสุดการทํานิติกรรมภายใน 31 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก: 2.90%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2FK9TR9
โทร: 1115
4. Krungthai : “สินเชื่อบ้านกรุงไทย”
วงเงินกู้สูงสุด: วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับบ้านใหม่ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ผ่อนล้านละ 3,500 บาท (กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก : 2.85%
อ่านรายละเอียดได้ที่: https://bit.ly/35MPwh6
โทร: 02-111-1111
5. GH BANK : โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน
วงเงินกู้สู้สุด : วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท
(สิ้นสุดการทํานิติกรรมภายใน 31 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด) อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก: 2.58%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/35Mb4Kx
โทร: 02-645-9000
จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจากโครงการที่น่าสนใจหลายธนาคาร ตอนนี้มีระยะเวลาดำเนินการถึงช่วงสิ้นปีนี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าจะให้ดี RK Property ขอแนะนำให้ทุกคนที่อยากมีบ้านในอัตราดอกเบี้ยย่อมเยา เดินเข้าไปติดต่อกับธนาคารตั้งแต่ช่วงนี้จะดีกว่า จะได้ไม่ต้องรอลุ้น ร้อนรนเรื่องการอนุมัติปลายปีที่เกินระยะเวลากำหนด
อ้างอิงที่มาข้อมูล: DDProperty