กู้ซื้อบ้านผ่านได้ แค่เตรียมเอกสารใน 5 นาที

เราต่างรู้ดีว่าการยื่นกู้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่สิ่งที่ทำให้หลายคน “เบื่อ” คือขั้นตอนกู้ของสินเชื่อธนาคารที่ต้องเสียเวลาเพราะเตรียมเอกสารไม่ครบ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก่อนเดินเข้าธนาคารไปกู้แค่เตรียมตามเอกสารเหล่านี้

1. เอกสารทั่วไปสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

2. เอกสารแสดงรายได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของธุรกิจ และประกอบอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำ 2.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน 2.2 สลิปเงินเดือนและสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเจ้าของธุรกิจ 2.3 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 2.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น2.5 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน 2.6 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 2.7 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น 2.8 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขปกรณีประกอบอาชีพอิสระ 2.9 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 3.0 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

3. เอกสารหลักประกัน 3.1 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด 3.2 สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ 3.3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

ได้ครบทุกส่วนแล้วอย่าลืมเก็บใส่แฟ้มและก๊อบปี้ไว้ 2 ชุด หากหายจะได้มีสำรองไว้ใช้งาน แถมร่นระยะเวลายื่นให้สั้นลง เพราะจัดหมวดหมู่เอกสารพร้อมยื่นแล้ว กู้บ้านง่ายแน่ถ้ารู้ทันเรื่องเอกสาร อย่าลืมเช็กเอกสารที่ต้องการจากธนาคารเรียกขอประกอบการพิจารณาเพราะแต่ละแห่งอาจจะขอไม่เท่ากัน และเมื่อกู้ผ่านฉลุยแล้ว เรื่องบ้านไม่ต้องกังวล สอบถาม เราเข้ามา เรามีพื้นที่ถูกใจพร้อมสร้างความสุขตลอดชีวิตไว้แนะนำให้ตรงไลฟ์สไตล์ของคุณ.ซื้อบ้านให้ง่าย ไปแบงก์ไม่บ่อย ทำได้ แค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน